• איזה חיסכון מיוחד מתאפשר בהעברת מט"ח לבנק ישראלי, בו קרנג' מחזיקה חשבון, ואתם לא?

    מכיוון שבהעברת מט"ח בין שני בנקים ישראלים נפרדים בישראל ישנה עמלה של כ-0.2% הן עבור העברה והן עבור קבלה, עם סכומי מינימום ומקסימום, העברה כזו עשויה לעלות לכם כ-0.4% מהכסף המועבר.

    עם זאת, להעברה כזו, רק אם היא מבוצעת על-ידי אותה ישות משפטית, יש עלות מפוקחת קבועה של $10. לכן, בתרחישים מסוימים, העברת מטבע חוץ בין בנקים ישראלים נפרדים, הנעשית עם קרנג', עשויה לאפשר לך חיסכון נוסף של קרוב ל-0.4% מהסכום המועבר.

    נכון לתחילת חודש מאי 2023, קרנג' מנהלת חשבונות בנק, בבנקים הפועלים, דיסקונט, הבינלאומי הראשון ומזרחי-טפחות.

האם יש לך שאלה הנוגעת לתשובה מעלה?
שאלו אותנו

X Icon

תודה לכם על פנייתכם

אנו נשתדל לענות לה במהרה.