קרנג'

מדיניות 'עוגיות' המחשב

עודכנה לאחרונה ביום 09 בספטמבר, 2019

מדיניות 'עוגיות' המחשב של חברת קרנג' ישראל בע"מ   Print Currenge Cookies Policy

מדיניות 'עוגיות' המחשב של חברת קרנג' ישראל מוצגת אך ורק בשפה האנגלית, כמופיע מטה. כל שימוש כלשהו באתר זה, לרבות גלישה בו, מהווה הצהרה מצד כל המשתמש שימוש כלשהו שכזה, לפיו הואהיא מבין לחלוטין את מדיניות 'עוגיות' המחשב של חברת קרנג' ישראל בשפה האנגלית כפי שזו מופיעה מטה, ומסכים לה לחלוטין.

CURRENGE ISRAEL LTD COOKIES POLICY

This is the Currenge cookies policy ("Cookies Policy") that governs how We, use computer cookies. This Cookies Policy forms part of and should be read in conjunction with Our Terms of Business (hereinafter referred to as "Terms of Business"), and/or Our Currenge data privacy policy (hereinafter referred to as "Privacy Policy"). Any capitalized but undefined term in this Cookies Policy shall have the meaning given to in the Terms of Business, unless defined otherwise specifically in this Cookies Policy.

Our Website and/or System places cookies, which are small data files, placed on your computer and/or mobile device and/or other equipment when You visit certain on-line pages. This is a common practice for websites. Cookies help Us provide You with a certain experience when You browse Our Website and also allow Us to improve Our Website and/or System and/or Services, also with no limitation by tracking Your activity and/or recording Your preferences. Cookies can allow Us to associate navigational information from browsing visits with Personal Information You provide at Our Website.

Please note that it is possible to disable cookies being stored on Your computer and/or mobile phone by changing Your browser settings, however Our Website may not function properly and/or some features may not be available to You in such case. To read more about cookies and how to disable them see:  https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

By continuing to browse and/or Using Our Website, You agree to Our use of cookies.

אחורה

Share

Thank you for your message

We will respond as soon as possible.

תודה לכם על פנייתכם

אנו נשתדל לענות לה במהרה.