Currenge Icon Logo Currenge Icon Logo

הצהרת נגישות

גירסא מספר 1.0.1

כפי שעודכנה לאחרונה ביום 20 בינואר, 2023

הצהרת נגישות של חברת קרנג' ישראלPrint Currenge Accessibility Declaration

 

אנא קראו הצהרה זו בתשומת לב.מבוא

זוהי הצהרת הנגישות של חברת קרנג' ישראל בע"מ (להלן – "הצהרת הנגישות") והיא מגדירה כיצד בנינו את האתר שלנו כך שיהיה נגיש עבור אנשים עם מוגבלויות. הצהרת נגישות זו מהווה חלק, וצריכה להיקרא יחד עם התנאים העסקים שלנו (להלן – "התנאים העסקים"), ו\או עם מדיניות פרטיות הנתונים שלנו (להלן – "מדיניות הפרטיות"). לכל מונח, שהוא כזה שאינו מוגדר בהצהרת נגישות זו, תהיה המשמעות שניתנה בתנאים העסקיים, אלא אם הוגדר אחרת במפורש בהצהרת נגישות זו.

הנגשת אתר קרנג' ישראל לאנשים עם מוגבלויות

קרנג’ ישראל בנתה את אתר האינטרנט שלה תוך התאמתו לגולשים עם מוגבלות פיזית, חושית או קוגניטיבית. התאמה זו נעשתה כדי לשפר ההזדמנות של אדם לקבל שירות או מידע.
אתר האינטרנט של קרנג' ישראל נבנה כך שיתן ככל היותר מענה לצרכי הנגשה, בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) תשע"ג-ולתקן ישראלי 5568 – תקן להנגשת אתרי אינטרנט לבעלי מוגבלויות. נציין, כי קרנג' ישראל הינה חברה המצויה בשלבי הקמה, ויכול והתקנות לעיל אינן מטילות עליה חובות.

נגישות אתר האינטרנט

באתר האינטרנט מיושמים אמצעי הנגשה, דוגמת אלה:

  • אפשרות לשימוש מלא באמצעות תוכנת קורא מסך המשמשת גולשים עיוורים. לתוכנה זו ניתן להוסיף מנוע דיבור בשפה העברית.
  • אפשרות להגדלה של אותיות הכתב באמצעות המקש CTRL וגילגול גלגלת העכבר כלפי מעלה.
  • אמצעי הניווט באתר עוצבו באופן נוח לשימוש.
  • התוכן נוסח באופן קל לקריאה, והוא הונגש באמצעות כותרות ולעיתים אף כותרות משנה.
  • הגלישה עוצבה להיות נוחה, תוך שימוש במקלדת מחשב. כך לדוגמה, מעבר בין חלקי אתר האינטרנט מתאפשר על-ידי מקלדת או עכבר. במקלדת, הקלקלה על מקש המעבירה בין חלקי תפריט או טופס.
  • עיצוב אתר האינטרנט נעשה כדי להקל על הלוקים בליקויי ראיה.
  • אתר האינטרנט כמעט ואינו כולל היבהוב או תוכן בתנועה. בהינתן שישנו תוכן כאמור, עצירתו אפשרית.
  • הקישורים הינם ברורים.

קרנג’ ישראל תשתדל להתאים אתר האינטרנט, כך שזה יתן מענה לצרכי נגישות. בנוסף, נשמח לתת להשתדל לתת לכם מענה מייטבי, בכל עניין הקשור לנושאי נגישות שירות ו\או אתר האינטרנט של קרנג' ישראל. בפנייתכם, אנא השתדלו לציין באופן ברור ככל הניתן, מהו שיפור שתבקשו, וכן מהם דרכי תקשורת אליכם.

סייגים לנגישות

נציין, כי קרנג' ישראל הינה חברה המצויה בשלבי הקמה, ויכול והתקנות לעיל אינן מטילות עליה חובות.

פרטי רכז הנגישות של קרנג' ישראל

רכז הנגישות של קרנג' ישראל, הינו מר אהוד ציגלמן. מר ציגלמן יענה לשאלותיך בענייני נגישות. ניתן לפנות אל מר ציגלמן בדרכי התקשורת להלן:

דואר:
מר אהוד ציגלמן, רכז נגישות
חברת קרנג' ישראל
רחוב עובדיה 23,
חיפה, 3456309

תקשורת:
טלפון: 03-600-5433
דואר אלקטרוני:

נגישות מידע

עובדי קרנג' ישראל יתנו לכם יסייעו לכם במילוי טפסים, וכן בסיוע בהקראת מסמכים.

כמו כן, ניתן לקבל מסמכים קרנג' ישראל בפורמט נגיש.

לקבלת סיוע בהקראת מסמך, אנא פנו אלינו טלפונית. בהקראת מסמך תעשה בתיאום מראש.

בטפסי קרנג' ישראל המצריכים זאת, הוטמעה אפשרות חתימה דיגיטלית על המסך.

בנוסף, תוכלו לקבל הודעת דואר בה טופס דיגיטאלי, אשר תוכלו להגדיל בו את גודל הטקסט, לשם השגת קריאה נוחה.

אחורה

X Icon

תודה לכם על פנייתכם

אנו נשתדל לענות לה במהרה.