• איזו פעולה טכנית יש לעשות בבנק בו מנוהל חשבון הבנק המעביר אל קְרֵנְגְ', עוד לפני ביצוע עסקה ראשונה?

    לפני ביצוע עסקה ראשונה עם קרנג', יש להגדיר את חברת קְרֵנְגְ' ישראל בע"מ כמוטב מזדמן או קבוע בחשבון הבנק, בשקלים או במטבע חוץ, בהתאם להעברה הצפויה אל קְרֵנְגְ'.

    פעולת הגדרת קְרֵנְגְ' כמוטב עשויה להתאפשר לביצוע עצמאי על-ידיך, בעל\ת החשבון, באמצעות תפריט ההגדרות של 'פרוטוקול' המוטבים באתר הבנק האינטרנט. תוכלו לשאול את אנשי התמיכה הטכנית של אתר הבנק, כיצד לעדכן הגדרה כזו. בנוסף, ישנה גם הדרך של עדכון מוטבים באמצעות פקיד בנק בסניף.

    נמליץ, שתתנו תשומת לב לכך שבעת הגדרת קרנג' כמוטב בחשבון, תעתיקו בצורה מדוייקת את פרטי חשבון הבנק של קרנג', להיות המוטב בשקלים או מבטבע חוץ, ושסכום תקרת העברה שתגדירו למוטב יתאם לעסקאות צפויות שלכם.

    פרטי חשבון הבנק של קרנג' ישראל בע"מ, מופיעים בקישור באתר האינטרנט, וגם בסוף טופס העסקה של קרנג'.

האם יש לך שאלה הנוגעת לתשובה מעלה?
שאלו אותנו

X Icon

תודה לכם על פנייתכם

אנו נשתדל לענות לה במהרה.