• כיצד נעשית העברת הכספים החוצה מקרנג'?

    בקשת ההעברה ניתנת על ידינו לבנק שמשרת אותנו, לאחר שנמיר עבורכם הכסף. אנו נעביר לבנק את המידע והמסמכים שאתם ספקתם לנו בטופס העיסקה.

    כיום, קרנג' מנהלת חשבונות בבנקים הפועלים, דיסקונט, הבינלאומי הראשון ומזרחי-טפחות.

האם יש לך שאלה הנוגעת לתשובה מעלה?
שאלו אותנו

X Icon

תודה לכם על פנייתכם

אנו נשתדל לענות לה במהרה.