• מי מפקח על קרנג' מבחינה רגולטורית?

    קרנג' מאוד מפוקחת מבחינה רגולטורית. הפיקוח הרגולטורי והרישוי של קרנג', מוסדרים על-ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

    כחלק מבדיקת הרישוי, נסרק הרקע של מייסד קרנג', כולל בדיקה המתבססת על ויתור שלו אודות חיסיון הרישום המשטרתי שלו.

    זאת ועוד, קבלת רישיון הותנתה גם בהחזקת הון עצמי חשבונאי של 300,000 שקל. מדיניות ונהלים של קרנג' נבחנו ונבדקו גם על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.

    כמו כן, הדיווח הכספי של חברת קרנג' מבוקר על ידי רואה-חשבון.

האם יש לך שאלה הנוגעת לתשובה מעלה?
שאלו אותנו

X Icon

תודה לכם על פנייתכם

אנו נשתדל לענות לה במהרה.