• מה היקף החיסכון עם קרנג', בהשוואה לתשלום עמלת המרת מט"ח בכרטיס אשראי שהונפק על-ידי בנק בישראל?

    חיסכון זה עשוי להגיע לכ-2% מהסכום שהוצא בכרטיס התשלום. מכיוון שכרטיס תשלום, שהונפק על-ידי בנק בישראל, עשוי לגבות עמלה של כ 2.5% מתשלומים הנקובים במטבע חוץ, הרי שבתשלומים בדולר ואירו, ניתן לחסוך כ-2% מהסכום.

    עמלת המרת כרטיס תשלום זו לא תחויב אם תנחו את הבנק לחייב תשלומים בכרטיס חיוב, הנקובים בדולר אמריקאי או באירו, מחשבון מט"ח שלכם המנוהל באותו בנק. אז, במקום שהמרה תעשה על-ידי חברת כרטיסי התשלום, החיוב יהיה ישיר מייתרת מט"ח בחשבונכם. החיסכון מהמרת שקלים לדולר אמריקאי או אירו, גם בהתחשב עלויות עסקה, במקרה של עסקה בסכום של $5,000 ומעלה, עשוי להגיע לכ-2% מסכום התשלומים הרלבנטיים.

    שימו לב, שמדובר בתשלומים לבתי עסק, והוא אינו כולל משיכת מזומנים ממכירי כספומט.

האם יש לך שאלה הנוגעת לתשובה מעלה?
שאלו אותנו

X Icon

תודה לכם על פנייתכם

אנו נשתדל לענות לה במהרה.