• לאלה מדינות אוכל להעביר כספים?

    עקרונית, תוכלו להעביר כסף לכל מדינה שהחוק הישראלי מתיר זאת, ושבנק המשרת את קרנג' תומך בהעברה אליה, וגם מסכים לבצע את ההעברה מבחינת נהלי ציות שלו. רשימה קצרה של מדינות, מהן לא ניתן לקבל כספים, וגם לא ניתן לקבל מהן כספים, מופיעה בתנאים המשפטיים הנוגעים לשימוש בשירות של חברת קרנג'.

    אנא שימו לב, שלאור מיגבלת בנק המשרת את קרנג', הנוגעת להעברת כספים חוצת גבול ישראל, במקרים מסויימים יתכן שתוכלו להעביר כסף ישירות בעצמכם, לאחר המרת מטבע באמצעות קרנג'.

    אנא שימו גם לב, כי לבנקים השונים, עשויה להיות מדיניות פרטנית, בנוגע ל"מדינות בסיכון" להלבנת הון, ולבקרות או תנאים שהם עשויים להעמיד בהקשר לבקשה להעברת כספים אל מדינות כאמור. אלו עשויות להיות רשימות של מדיניות, שהן מחמירות יותר, מאשר רשימות מדינות המוכרזות על-ידי גופים בינלאומיים או מדינתיים, כ"מדינות בסיכון" להלבנת הון.

    נכון להיום, קרנג' מנהלת חשבונות בבנקים הפועלים, דיסקונט, הבינלאומי הראשון ומזרחי-טפחות.

האם יש לך שאלה הנוגעת לתשובה מעלה?
שאלו אותנו

X Icon

תודה לכם על פנייתכם

אנו נשתדל לענות לה במהרה.