• מהם שלבים עיקריים בזיהוי מקוון של לקוח, בעל קשר לישראל?

  חברת קרנג' עשויה לאפשר זיהוי מקוון של לקוח, בעל קשר לישראל. זיהוי מקוון כזה, העשוי להיעשות באמצעות טכנולוגיה להִוָּעֲדוּת חָזוּתִית, מצוי לשיקול דעתה של חברת קרנג'.

  השלמה מוצלחת של זיהוי לקוח, הינה תנאי הכרחי אך לא מספיק, לכך שקרנג' תוכל להעניק ללקוח שירות.

  נציין, כי חברת קרנג' עשויה לבקש לזהות כך גם לקוח המבקש לבצע עסקה בסכום נמוך משווה ערך של כ 50,000 ש"ח, או לבצע העברה המערבת אך ורק חשבונות בבעלותו ובהם חשבון בישראל בו הוא בעלים, גם אם זה עשוי היה להיות פטור מזיהוי פנים-אל-פנים.

  בתשובה זו, נציג עיקרים מתהליך זיהוי מקוון אפשרי ללקוח, שהוא לקוח כזה המבקש להיות מזוהה בשיחת ווידאו לשם זיהוי מקוון. כן נפרט מהם מסמכים מעטים נוספים, שלקוח כזה יתבקש להציג במסגרת שיחת הזיהוי המקוון.

  כשלב מקדים לעריכת שיחת הִוָּעֲדוּת חָזוּתִית של זיהוי מקוון, עובד קרנג' יסקור את טופס הכר-את-הלקוח שלך, כולל הצהרתך בדבר נהנה, וקיום חתימת ידך האלקטרונית עליו.

  בהמשך, יִמָּסֵר לך מקרנג', קישור אינטרנט של מזהה פגישה וסיסמה. זה יהיה קישור עבור שירות שיחת ווידיאו בו נשתמש בזיהוי המקוון. שירות כזה עשוי להיות לדוגמא Zoom, Teams או Skype.

  מטעמי אבטחה, אנו ממליצים כי תוריד\י ותתקין\י במחשב שלך את תוכנת המחשב של שירות שיחת ווידיאו, ותעדיף\י שימוש בתוכנה כזו המותקנת על המחשב שלך, מאשר להתחבר לשירות שיחת הווידיאו באמצעות דפדפן אינטרנט רגיל.


  שלבי שיחת זיהוי מקוון

  כעת נציג, שלבים עיקריים של שיחת זיהוי מקוון, הנערכת בהיוועדות מרחוק:


  תנאים טכניים
  יסקרו באזוניך התנאים הטכניים הבאים, בצד שלך, לקיום שיחת היוועדות מרחוק לזיהוי מקוון:

  1. הצילום יערך במקום מוצל בתוך מבנה, עם תאורה טובה, ויהיה יציב וברור.
  2. השיחה תעשה ללא רעשי רקע משמעותיים, כך שקולך ישמע בבירור.
  3. קישור האינטרנט יהיה יציב, ומאייכות כזו, המאפשרת העברת שיחת ווידיאו בזמן אמת.  הסבר
  בתחילת שיחת הזיהוי המקוון, עובד קרנג' יתן לך רקע, אודות הליך הזיהוי המקוון.


  אישור
  בהמשך שיחת הִוָּעֲדוּת חָזוּתִית לזיהוי מרחוק, עובד קרנג' יציין בפניך העניינים הבאים, ויבקש, כי תאשר\י אותם בקולך כאומר\ת "מאשר\ת":

  1. הוסברו לך עיקרי תהליך זיהוי מרחוק שלך כלקוח קרנג'.
  2. רמות הקריאה, כתיבה ודיבור שלך בשפות האנגלית והעברית, כפי שנכללו באנגלית בטופס הכר את הלקוח ובמדיניות קרנג' ובעברית \ אנגלית בשיחה זו, הינן טובות.
  3. את\ה מודע לסיכון אפשרי, למשל בתחומי אבטחת מידע או שמירה על פרטיות, העשוי להיות גלום בהליך זיהוי מקוון, וכי ככל הניתן עליך לפעול להפחתת סיכון אפשרי כאמור. תוכל\י להפחית הסיכון למשל בהעדר שימוש חוזר בשאלות זיהוי סודיות, בשמירה על הקישור לשיחת הזיהוי הזו שחברת קרנג' העבירה אליך, בהעדפה לשימוש בתוכנת ה Zoom / Skype ולא בשימוש בגרסת הדפדפן, או בווידוא שלך לפיו מידע פרטי שלך לא יופיע ברקע צילום שיחת הווידיאו אצלך.
  4. הצהרה ולפיה כלקוח שהוא יחיד את\ה פועל עבור עצמך, ובלקוח שהוא תאגיד, הצהרה על נכונות הצהרתך בדבר בעל שליטה, כפי שמילאת בטופס הכר את הלקוח.
  5. את\ה מודע לכך שבהתאם למדיניות חברת קרנג' ו\או הדין, החברה תשמור למשך לפחות חמש שנים את קובץ המחשב של שיחת הוידאו-אודיו של הזיהוי המקוון וכן מסמכים שהצגת ו\או שהעברת ו\או תעביר אל החברה לצורך זִיהוּיְך, וכי עובדי החברה, תאגיד בנקאי שהתבקש לשאת עסקה שלך או רגולטור ממשלתי רלבנטי זכאים לעיין בהם.  זיהוי
  במהלך השיחה, תתבקש\יגם להציג מספר מסמכים, באופן ברור, אל מול המצלמה:

  לקוח שהוא יחיד, יציג את התעודה המזהה המקורית כפי שהעביר בטופס הכר את הלקוח, וגם תעודה מזהה שניה, שהנפיקה מדינת ישראל, ובה תמונה ופרטיו.

  ואילו לקוח שהוא תאגיד, יציג עותק מאושר על-ידי עורך דין של תקנון התאגיד, כשעליו חותמת התאגיד, חתימת יושב הראש ותאריך. איש (אשת) הקשר מטעם התאגיד, יציג (תציג) התעודה המזהה המקורית שלו\ה, כפי שהעביר\ה בטופס הכר את הלקוח.  אימות זיהוי
  עובד קרנג' יוודא כי מסמכים שיוצגו בשיחה קריאים, הם צולמו באופן ברור, וכי פְּרָטֵיהֶם תואמים מסמכים שהועברו בטופס הכר את הלקוח. כמו-כן, עובד קרנג' יאמת את זהותך, כנחזית להיות תואמת תעודות מזהות שהעברת ו\או הצגת.

  לקראת השלמת השיחה, תתבקש\י לענות לשאלות זיהוי סודיות. אנו נאמת כי נתת את אותן התשובות שהופיעו בטופס הכר את הלקוח. מטעמי אבטחה, אנא השתדל\י שלא לעשות בטופס הכר את הלקוח של קרנג' שימוש באותן שאלות סודיות בהן כבר השתמשת בעבר, וגם השתדל\י שלא להשתמש בעתיד בשנית בשאלות הסודיות, בהן השתמשת בהליך הכר את הלקוח של חברת קרנג'.  השלמה בהעברה
  השלמת תהליך זיהוי מקוון, מותנה בהעברה בנקאית אלקטרונית אל קרנג', גם של סכום נמוך ביותר, הנעשית מחשבון בבעלותך. זה חשבון בנק כזה המנוהל בבנק בישראל, שאין בו בעלים נוספים מעבר אליך, זולת בת\בן-זוגך. העברה כזו, תוכל גם להיעשות במשולב עם עסקת שירות ראשונה שלך אצל קרנג', מקום שזו תתאפשר.


  שונות
  במקרה, של מגבלה טכנית זמנית המקשה על ביצוע שיחת הווידאו של הזיהוי המקוון, יכול והשיחה תערך מחדש בעתיד.

  בסמכות עובד קרנג' להפסיק את הליך הזיהוי המקוון. יכול ובמקרה כזה, תוצע לך חלופה של זיהוי במפגש פנים-אל-פנים.

האם יש לך שאלה הנוגעת לתשובה מעלה?
שאלו אותנו

X Icon

תודה לכם על פנייתכם

אנו נשתדל לענות לה במהרה.