• כיצד אוכל להעביר אל קרנג', פרטי המוטב אליו אני מבקש להעביר כספים?

    קרנג' תקבל את פרטי המוטב הכסף כחלק מהפרטים שתמלא בבקשה להמרה (טופס עיסקה).

    Share


Do you have any question regarding the above answer?
Click here

האם יש לך שאלה הנוגעת לתשובה מעלה?
לחצו כאן

Thank you for your message

We will respond as soon as possible.

תודה לכם על פנייתכם

אנו נשתדל לענות לה במהרה.