• מאילו מדינות קרנג' משרתת לקוחות?

    קרנג' יכולה לשרת לקוחות מכל רחבי העולם, כל שירותי המרת והעברת הכספיים שלה, מותרים בחוק למתן בישראל.

    Share


Do you have any question regarding the above answer?
Click here

האם יש לך שאלה הנוגעת לתשובה מעלה?
לחצו כאן

Thank you for your message

We will respond as soon as possible.

תודה לכם על פנייתכם

אנו נשתדל לענות לה במהרה.