• כיצד ניתן מבחינה טכנית, להתאים מסמכים עם גודל קובץ או גודל דף חריג, להעלאה במסגרת טופס של קרנג', דוגמת טופס הרישום?

    קובץ תמונה עם מיימדים החורגים ברוחב-אורך מאלה של עמוד A4 או כזה לו גודל קובץ חריג, ניתן להדביק לתוך עמוד וורד בגודל A4, ולשמור את קובץ הוורד בפורמט PDF בגודל A4.

    קובץ PDF עם מיימדים החורגים ברוחב-אורך מאלה של עמוד A4 או כזה לו גודל קובץ חריג, ניתן לשלוח להדפסה אל המדפסת הוירטואלית של PDF, תוך שימוש בהגדרת עמוד תוצר בגודל A4.

    קובץ PDF גדול במיוחד, סביר שניתן לצמצם באמצעות שירותים באינטרנט, העשויים להיות כמו זה שבקישור. אנא וודאו, שאיכות הקובץ לאחר הדחיסה, נותרה תקינה.

    כמובן, שניתן ליצור מחדש העתק של מסמך, באופן שיתאים טוב יותר לשימוש באתר האינטרנט של קרנג'.

האם יש לך שאלה הנוגעת לתשובה מעלה?
שאלו אותנו

X Icon

תודה לכם על פנייתכם

אנו נשתדל לענות לה במהרה.