קרנג'

טופס ייפוי כוח

Share

הקדמה

כדי שקרנג' תוכל לאפשר לאדם לבצע עסקה מטעם חברה, החוק הישראלי מחייב כי חברה כזו תאשר מראש ובכתב היותר אדם כאמור מורשה לפעול מטעמה.

הרשאה כזו יכולה להינתן בשני פורמטים. הפורמט האפשרי הראשון הוא באמצעות החלטת דירקטוריון חתומה, המאושרת על-ידי עורך הדין של החברה (ובחברה זרה, החלטה שאושרה על-ידי עורך דין ישראלי), אשר מסמיכה איש או אנשים מסויימים ומזוהים, לבצע פעולה עם קרנג' מטעם החברה. הפורמט האפשרי השני הוא באמצעות טופס אישור חתימה, במתכונת של ניסוח מוגדר מראש, המאשר לאיש או אנשים מסויימים שזוהו לבצע פעולות עם קרנג' מטעם החברה, וכאשר טופס שכזה נחתם על-ידי מנהל שהינו מורשה לעשות כן על-ידי דירקטוריון החברה, לבצע באופן רגיל עסקאות מטעם החברה.

אנו יכולים לסייע לכם להכין בקלות את האישור בהתאם לאפשרות השנייה של טופס אישור חתימה. אם בחרתם להשתמש בטופס זה, אנא צרפו העתק של האישור הרלבנטי מאת הדירקטוריון לטופס אישור החתימה שהועלה באתר קרנג' במהלך תהליך ההרשמה, וכאשר אישור הדירקטוריון האמור הינו מאושר על-ידי עורך-דין ישראלי. לאחר מילוי טופס מורשה החתימה באמצעות האתר שלנו, אנו נשלח אליכם דואר אלקטרוני עם קובץ PDF מצורף, ובו טופס אישור הרשאת החתימה, מוכן לחתימה ידנית על-ידי חברתכם. שימו לב, כי הטופס שלנו ערוך בשפה האנגלית.

Document Preparation

Please fill out the following fields:

Date: «Automatically Filled Out»

To
Currenge Israel Ltd.
PO Box 6033, Haifa, 3106001
ISRAEL


Subject: Signatory Authorization Approval Form for
Transacting with Currenge Israel Ltd.

I,

with the legal identification number am an authorized signatory of registered in company, with registration number and address at registered on
authorize
with the legal identification number born on
to transact with Currenge Israel on the company's behalf.

Optional - A second to-be Authorized Person

I would also like to authorize
with the legal identification number born on
to transact with Currenge Israel on the company's behalf.

Company Control Owner

Please check one of the below box:

with the legal identification number

Kind regards,

Signature

Email

Please fill-out your email:

Uploaded Documents

Please upload the following documents, if applicaplbe. Attaching the Board of Directory resolution authorizing the INDIVIDUAL whom is Company's Already Authorized Signatory is required.

Finalize

Clicking send should create a PDF file of this letter, containing the information you just have filled out. This PDF file will be sent to your email as provided above.

If you have chosen to leave this computerized form unsigned, you would be able to manually sign the hard copy sent to you.

Thank you.