• מה נדרש מחברה כדי להירשם אצל קרנג'?

  חברה יכולה להירשם אצל קרנג' על-ידי מילוי טופס רישום באמצעות מיופה כוח שלה.

  בעשותה כן, חברה תתבקש לחתום על הסכמה לתנאי השימוש, ובין הייתר להעלות באתר קרנג' עותקים של המסמכים הבאים:

  • תעודת רישום של החברה
  • דף פרטי בנק או דיווח מבהנק, כמוסבר להלן
  • ייפוי כוח למנהל הפועל מטעמה
  • תעודת הזהות או רישיון הנהיגה של איש או אשת קשר מטעמה
  • אם הזיהוי יעשה בהיוועדות מרחוק, מסמך מזהה שני של איש או אשת הקשר

  מסמך שהבנק הפיק ומוען אל הלקוח, דוגמת הפתיח וחלק א' של תעודת זהות בנקאית מקוצרת וללא צורך ביתרה כספית, שהוא כזה בו מופיעים:

  • שם הלקוח, מצויין כבעלים בחשבון הבנק
  • מספר חשבון הבנק של הלקוח
  • כתובתו של הלקוח¹
  • מספר מזהה של הלקוח, דוגמת מספר ח.פ.

  ¹ אם באישור הבנק שלך לא מופיעה כתובת, ניתן למזג לקובץ אחד, לדוגמה באמצעות שירותי PDF לשיקולך, גם את אישור הבנק, וגם את הקובץ שני, המכיל מסמך של נותן שירות אחר בו מופיעה הכתובת שלך. לחליפין, תוכל\י לשלוח אל קרנג' בדואר-אלקטרוני את המסמך השני, עליו מצוינים גם כתובתך וגם שמך.

  דוגמה למסמך בנק העונה לצורך, מוצגת בקובץ התמונה הבא:
  Bank Account Info Document with Address on it.
   

  תוכלו ליצור טופס ייפוי כוח בעבור מנהל הפועל בשם החברה אל מול קרנג', באמצעות לחיצה כאן.

  בעקבות רישום כזה. יתכן ויהיה צורך בפגישת פנים-אל-פנים' או יתכן שיחת וידאו, לשם אימות זהות הנרשם ומסמכיו, כנדרש בחוק.

האם יש לך שאלה הנוגעת לתשובה מעלה?
שאלו אותנו

X Icon

תודה לכם על פנייתכם

אנו נשתדל לענות לה במהרה.