• מה נדרש מאדם פרטי כדי להירשם אצל קרנג'?

  אדם יכול להירשם אצל קרנג' באמצעות מילוי טופס הרשמה, חתימה על הסכמה לתנאי השימוש, והעלאת עותקים של שני המסמכים הבאים:

  • תעודת זהות או רישיון נהיגה עם תמונה ותאריך לידה או דרכון
  • אם הזהות תאומת בהיוועדת מרחוק, מסמך מזהה שני כזה
  • דף פרטי בנק או דיווח מבהנק, דוגמת הפתיח וחלק א' של תעודת זהות בנקאית מקוצרת, בו מופיעים: מספר חשבון הבנק של הלקוח, שם הלקוח כבעלים בחשבון הבנק, וכתובתו של הלקוח

  דוגמה למסמך בנק העונה לצורך, מוצגת בקובץ התמונה הבא:
  Bank Account Info Document with Address on it.

  בעקבות רישום כזה. יתכן ויהיה צורך בפגישת 'פנים-אל-פנים' או יתכן שיחת וידאו, לשם אימות זהות הנרשם ומסמכיו, כנדרש בחוק.

האם יש לך שאלה הנוגעת לתשובה מעלה?
שאלו אותנו

X Icon

תודה לכם על פנייתכם

אנו נשתדל לענות לה במהרה.