• אילו מסמכים עלי לספק כך שלא יערך ניכוי מס במקור על כספים המועברים אל מחוץ לישראל?

    ייתכן שתידרש למסור מסמכים כחשבונית הספק, את הצהרתך או אישור הפטור של רשות המיסים הישראלית, כך שבנק המשרת קרנג' בביצוע ההעברה לא ינכה מסים כלשהם מהעברת הכספים שלך. אם יש לך ספק, אנא פנה אלינו לפני העברת כספים אל קרנג'.

    כמו כן, ייתכן שתתבקש לספק אישור פטור מניכוי מס במקור, שהופק על ידי רשות המסים בישראל, או את הצהרתך החתומה, על-גבי טופס 2513/2 של רשות המיסים הישראלית.

    נכון להיום, קרנג' מנהלת חשבונתיה אצל הבנקים הפועלים, דיסקונט, הבינלאומי הראשון ומזרחי-טפחות.

האם יש לך שאלה הנוגעת לתשובה מעלה?
שאלו אותנו

X Icon

תודה לכם על פנייתכם

אנו נשתדל לענות לה במהרה.