• כיצד ניתן להוסיף אשת\איש קשר המורשה לפעול מטעם חברה אל מול קרנג'?

    ניתן לרשום אנשי קשר נוספים, בנוסף לרישום אצל קרנג' של אשת\איש קשר ראשון מטעם חברה שהיא לקוח קרנג', כפי שזה נעשה במסגרת בקשת החברה להיות לקוח של קרנג'.

    רישום כזה של אשת\איש קשר, נעשה באמצעות מילוי טופס קצר, הניתן להורדה באמצעות הורדת קובץ עם טופס פסוט למילוי. לאחר מילוי הטופס ניתן להעבירו בדואר-אלקטרוני אל קרנג', כשהוא חתום, וזאת ביחד עם העתקי מסמכים מזהים וייפוי כוח אשת\איש הקשר לפעול מטעם החברה אל מול קרנג'.

    באמצעות אתר קרנג', ניתן בנוסף גם ליצור טופס ייפוי כוח של אשת\איש קשר, על-ידי הענקת ייפוי כוח לאשת\איש הקשר הניתן על-ידי מורשה חתימה קיים בחברה. טופס ייפוי כוח, מצוי בקישור זה.

האם יש לך שאלה הנוגעת לתשובה מעלה?
שאלו אותנו

X Icon

תודה לכם על פנייתכם

אנו נשתדל לענות לה במהרה.